top of page

Soğuk Zincir Sıcaklık İndikatörü

Aşı, ilaç veya ihtiyaç duyulan diğer “Soğuk Zincir” ürünlerinin, önerilen depolama şartları maksimum sıcaklığı üzerinde kalınan süreyi gösteren bir belirteçtir.

Soğuk zincir indikatörleri geri dönüşümsüz, az veya aşırı sürede ısıya maruz kalan ilaç vb. ürünler için geçen süreyi takip ederek, nihai tüketiciyi uyaran bir belirteçtir.

100'lük paketler halinde satılmaktadır!

Gıda ve Sağlık Sektöründe Üretimden Tüketime Soğuk Zincirin Kırılıp Kırılmadığını Takip Eden Etiket

tempix-saglik-etiketi.jpg

Tempix Zaman Sıcaklık İndikatör Etiketi, ilaç, aşı, kan gibi sağlık açısından doğru sıcaklıkta saklanması ve taşınması hayati öneme sahip ürünlerin nihai tüketiciye kadar doğru sıcaklıkta taşınıp taşınmadığını gösterir. Söz konusu Soğuk Zincir Etiketi, ürünün taşınma esnasında ürün için belirlenmiş sıcaklık standardı dışında bir sıcaklığa maruz kalıp kalmadığını ortaya çıkartır.

ilaç ve aşılarda kullanıcının isteğine bağlı olarak her bir kutuya, veya çoklu ürün transferlerinde koliye uygulanabilir. Kan ve kan ürünlerinde ise her bir kan torbasına uygulanır. Etiket, uygulanan yüzeye güçlü ve kolayca yapışır, uygulanan yüzeyden soğuk ve nemde hiçbir şekilde düşmez.

tempix-saglik-etiketi2.jpg

Tempix İndikatör Nasıl Yorumlanır?

tempix-nasil-yorumlanir.jpg

Tempix Zaman Sıcaklık İndikatör Etiketi basım akabinde aktive olmaktadır. Indikatör aktive edildikten sonra mavi pencere içerisinde siyah kontrol çizgileri olacaktır.Söz konusu kontrol çizgileri zaman aralıklarını ifade etmektedir. Ürün doğru sıcaklıkta tutulursa, indikatörde herhangi bir zaman sınırlaması olmadan etkilenmemiş bir şekilde kontrol çizgisi sabit kalacaktır.

 

Şekil-1 de görüldüğü gibi mavi pencere içerisinde siyah kontrol çizgisinin olması ürünün taşınma esnasında belirlenen sıcaklığın dışına çıkılmadığını Soğuk Zincirin kırılmadığını gösterir.

Ürün doğru sıcaklıkta tutulmamışsa belirlenen sıcaklığın üzerinde bir sıcaklığa maruz kalmışsa, Soğuk Zincir indikatör etiketindeki mavi pencere içerisinde bulunan siyah çizgiler beyazlaşarak barkodun son rakamları üzerine dağılacak ve mavi pencere içerisinde kontrol çizgileri bulunmayacaktır. Şekil-2 de görüldüğü gibi mavi pencere içerisindeki siyah kontrol çizgilerinin beyazlaşması ve mavi pencere içerisinde siyah kontrol çizgilerinin olmaması ürünün taşınma esnasında belirlenen sıcaklığın dışına çıkıldığını Soğuk Zincirin kırıldığını gösterir.

Bu indikatör etiketi +2C / +8C arasında taşınması gerekli ürünler için kullanılır.  Ayrıca -14° -18° 4,6,8 ve 25°'de kontrol sağlanabilir.

DoruKan Bilgi Teknolojileri Tempix Soğuk Zincir İndikatörlerinin yetkili satıcısıdır.

bottom of page