top of page

Sıcaklık ve Nem Takip İle İlgili Sağlıkta Kalite Standartları

2277409_810x458.jpg

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sıcaklık ve Nem takibi ile ilgili T.C. Sağlık Bakanlığı kalite kılavuzlarında geçen maddeler aşağıdaki gibidir.

Sistem, ülkemizdeki 1., 2. ve 3. basamak kamu, özel, üniversiteye bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsamaktadır.

Ameliyathaneler;

SAH03 Ameliyathanede sıcaklık ve nem değerleri izlenmelidir.

Ameliyat odalarının sıcaklık ve nem değerleri gerçekleştirilen ameliyat türlerine göre belirlenmelidir.

 • Sıcaklık ve nem her ameliyat odasında ayrı ayrı ayarlanabilir olmalıdır.

 • Ameliyat odasının sıcaklığı 20-23 °C olmalıdır.Ameliyatın türüne ve ihtiyaca göre 18-26 °C arasında ayarlanabilmelidir.

 • Bağıl nem minimum %30, maksimum %60 olmalıdır.

İlaçların muhafazasına yönelik kurallar;

SİY04.01 Depolama alanlarının sıcaklık ve nem değerleri kontrol altında tutulmalıdır.

SİY04.06 Buzdolaplarının içinde bulunan malzemelere göre sıcaklık takibi yapılmalıdır.

Sterilizasyon Üniteleri;

SSH02.02 Alanlara göre uygun sıcaklık ve nem aralıkları belirlenmeli,sıcaklık ve nem takipleri yapılarak sürekli izlenmelidir.

Sıcaklık 22°C'yi,nem %60'ı geçmemelidir.

Kan ve Kan Ürünleri;

STH06.02 Kan dolapları,dondurucu ve çalkalayıcıların sıcaklık takibi yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.Uygun sıcaklık koşulların

sağlanamadığı durumlara yönelik uyarı sistemleri bulunmalıdır.

Yoğun Bakım Üniteleri;

 SYB03.02 Yoğun bakım odalarının ideal sıcaklık ve nem oranları belirlenmeli ve kontrolü sağlanmalıdır.

 • Yoğun Bakım odasının sıcaklığı 18-26 °C arasında, bağıl nem oranı %30- %60 arasında ayarlanabilir olmalıdır.

 SYD03.02 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinin ideal sıcaklık ve nem oranları belirlenmeli ve kontrolü sağlanmalıdır.

 • Yenidoğan yoğun bakım ünitesinin sıcaklığı 18-26 °C arasında, bağıl nem oranı %30- %60 arasında ayarlanabilir olmalıdır.

SYD09.06 Bebek besinlerin uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi sağlanmalıdır.

Laboratuvarlar;

SBL05 Laboratuvarda bulunan malzeme, cihaz ve ekipmanın kontrolü ve güvenli kullanımı sağlanmalıdır.

 • SML05.02 Etüv, derin dondurucu, su banyosu, buzdolabı gibi cihazlara yönelik sıcaklık takibi yapılmalıdır.

Laboratuvar arşivleme süreçlerine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

 • Bloklar 25⁰C üzerine çıkmayan sıcaklıkta saklanmalıdır.

Gıda Saklama;

DOH04 Yiyeceklerin güvenli tedariki ve depolanması sağlanmalıdır.

 • Gıda türlerine göre depolama koşulları (sıcaklık, saklama süresi, varsa paketleme şartları, raflara ve dolaplara yerleşim kuralları gibi) tanımlanmalıdır.

Çamaşırhane;

DOH08.03 Çamaşırhanede çamaşırların etkin temizliğini sağlamaya ve çalışanların güvenlik ve konforunu temin etmeye yönelik sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalı, uygun havalandırma ve aydınlatma koşulları sağlanmalıdır.

Sıcaklık 20⁰C-30⁰C,nem ise %30-%80 arasında olmalıdır.

Sunucu Odaları;

DBY13 Sunucu odalarının güvenliği sağlanmalıdır.

 • İdeal sıcaklık ve nem oranları belirlenmeli ve kontrolü sağlanmalıdır.

 • İdeal sıcaklık; 18-22 °C,Nem oranı; %30- %60 aralığında olmalıdır.

Depolar;

 DMC03 Malzemelerin muhafazası ve transferine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

 • Depolarda bulunan malzemenin niteliğine göre sıcaklık ve nem takibi yapılmalıdır.

 • Depoda bulunan buzdolaplarının sıcaklık ölçümleri yapılmalı ve olası bir arıza/bozulma durumuna karşı alternatifi belirlenmelidir.

 • Sıcaklık 15⁰C-25⁰C,nem ise %30-%60 arasında olmalıdır.

Arşiv Odaları;

DTA06 Arşiv bölümünde hasta dosyalarının uygun koşullarda saklanmasına yönelik fiziki ortam oluşturulmalıdır.

Arşivde bulunan hasta dosyalarının korunmasına yönelik tedbirler alınmalıdır.

 • Sıcaklık ve nem takibi yapılmalıdır.İklimlendirme yapılmalıdır.

 • Arşiv alanlarının ideal oda sıcaklığı 12-18°C , nem oranı ise %50- 60 RH olmalıdır. 

İlgili Kılavuz İçin tıklayınız....

İlgili Kılavuz İçin tıklayınız....

İlgili Kılavuz İçin tıklayınız....

Kadın Doğum ve Çocuk Hastaneleri için tıklayınız....

Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastaneleri için tıklayınız....

Özel Hastane

Özel Sağlık Kuruluşları Denetim Formu

Eczanede bulunan ilaçların uygun ısı ve ışık koşullarında saklanması ile buzdolabı sıcaklıklarının termometre ile günlük olarak takibi yapılarak kayıtları tutuluyor mu? (EEHY, İEUK)

Soğuk zincirine tabi ilaçlarda/aşılarda uygulama zamanına kadar soğuk zincir korunuyor mu? (EEHY, İEUK)

İlgili Kılavuz İçin tıklayınız....

Verimlilik Denetimleri Yönerge Ekleri-Soru Listeleri

bottom of page